[1]
Löwenborg, D. 2022. Fredrik Gunnarsson. Det digitala uppdraget: Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle. Current Swedish Archaeology. 30, (Dec. 2022), 153–155. DOI:https://doi.org/10.37718/CSA.2022.11.