(1)
Lindström, D. Göran Gruber: Medeltider: Samtida Mobiliseringsprocesser Kring Det förflutnas värden. csa 2011, 19, 225-227.