(1)
Löwenborg, D. Fredrik Gunnarsson. Det Digitala Uppdraget: Om Uppdragsarkeologins möjligheter Att Skapa Relevant Kunskap I Ett Digitalt samhälle. csa 2022, 30, 153-155.