Wallerström, T. (2011). Sara Hagström Yamamoto: I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal. Current Swedish Archaeology, 19(1), 231–235. https://doi.org/10.37718/CSA.2011.16