Löwenborg, D. (2022). Fredrik Gunnarsson. Det digitala uppdraget: Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle. Current Swedish Archaeology, 30, 153–155. https://doi.org/10.37718/CSA.2022.11