Lindström, Dag. 2011. “Göran Gruber: Medeltider: Samtida Mobiliseringsprocesser Kring Det förflutnas värden”. Current Swedish Archaeology 19 (1):225-27. https://doi.org/10.37718/CSA.2011.14.