Lindström, D. (2011) “Göran Gruber: Medeltider: Samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden”, Current Swedish Archaeology, 19(1), pp. 225–227. doi: 10.37718/CSA.2011.14.