Wallerström, T. (2011) “Sara Hagström Yamamoto: I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal”, Current Swedish Archaeology, 19(1), pp. 231–235. doi: 10.37718/CSA.2011.16.