Löwenborg, D. (2022) “Fredrik Gunnarsson. Det digitala uppdraget: Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle”, Current Swedish Archaeology, 30, pp. 153–155. doi: 10.37718/CSA.2022.11.