[1]
D. Lindström, “Göran Gruber: Medeltider: Samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden”, csa, vol. 19, no. 1, pp. 225–227, Dec. 2011.