[1]
T. Wallerström, “Sara Hagström Yamamoto: I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal”, csa, vol. 19, no. 1, pp. 231–235, Dec. 2011.