[1]
D. Löwenborg, “Fredrik Gunnarsson. Det digitala uppdraget: Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle”, csa, vol. 30, pp. 153–155, Dec. 2022.