Lindström, D. “Göran Gruber: Medeltider: Samtida Mobiliseringsprocesser Kring Det förflutnas värden”. Current Swedish Archaeology, vol. 19, no. 1, Dec. 2011, pp. 225-7, doi:10.37718/CSA.2011.14.