Lindström, Dag. “Göran Gruber: Medeltider: Samtida Mobiliseringsprocesser Kring Det förflutnas värden”. Current Swedish Archaeology 19, no. 1 (December 28, 2011): 225–227. Accessed December 6, 2022. https://publicera.kb.se/csa/article/view/511.