[1]
Molin, Åsa 2023. Lyriska kännetecken i två Jeremiapredikningar: Utvärdering av ett 
homiletiskt verktyg. HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle. 1, 1 (jan. 2023), 61–83. DOI:https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10618.