(1)
Molin, Åsa. Lyriska kännetecken I Två Jeremiapredikningar: Utvärdering Av Ett 
homiletiskt Verktyg. HYB 2023, 1, 61–83.