(1)
Spjuth, R. Gamla Testamentet Och Systematisk Teologi Om 
det Kristna Livet. HYB 2023, 1, 84–105.