Davage, D. (2023). Kan Gamla testamentet bli som nytt? Förkunnelse i skuggan av ett "döende" testamente. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 21–60. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10615