Molin, Åsa. (2023). Lyriska kännetecken i två Jeremiapredikningar: Utvärdering av ett 
homiletiskt verktyg. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 61–83. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10618