Andersson, G. (2023). Att pröva förkunnelsen: Diskussion med utgångspunkt 
i en rapport om Knutby. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10624