MOLIN, Åsa. Lyriska kännetecken i två Jeremiapredikningar: Utvärdering av ett 
homiletiskt verktyg. HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 61–83, 2023. DOI: 10.58412/hyb.v1i1.10618. Disponível em: https://publicera.kb.se/hyb/article/view/10618. Acesso em: 1 apr. 2023.