Molin, Åsa. 2023. ”Lyriska kännetecken I Två Jeremiapredikningar: Utvärdering Av Ett 
homiletiskt Verktyg”. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle 1 (1):61–83. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10618.