Spjuth, Roland. 2023. ”Gamla Testamentet Och Systematisk Teologi Om 
det Kristna Livet”. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle 1 (1):84–105. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10621.