Davage, D. (2023) ”Kan Gamla testamentet bli som nytt? Förkunnelse i skuggan av ett ’döende’ testamente”, HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle, 1(1), s. 21–60. doi: 10.58412/hyb.v1i1.10615.