Spjuth, R. (2023) ”Gamla testamentet och systematisk teologi om 
det kristna livet”, HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle, 1(1), s. 84–105. doi: 10.58412/hyb.v1i1.10621.