Andersson, G. (2023) ”Att pröva förkunnelsen: Diskussion med utgångspunkt 
i en rapport om Knutby”, HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle, 1(1), s. 1–20. doi: 10.58412/hyb.v1i1.10624.