[1]
G. Andersson, ”Att pröva förkunnelsen: Diskussion med utgångspunkt 
i en rapport om Knutby”, HYB, vol. 1, nr 1, s. 1–20, jan. 2023.