[1]
Redaktionen, D. Davage, M. Ledstam, och M. Hallenius, ”Resurser”, HYB, vol. 1, nr 1, s. 126–130, jan. 2023.