Davage, David. ”Kan Gamla Testamentet Bli Som Nytt? Förkunnelse I Skuggan Av Ett ’döende’ Testamente”. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, vol. 1, nr 1, januari 2023, s. 21–60, doi:10.58412/hyb.v1i1.10615.