Andersson, Greger. ”Att pröva förkunnelsen: Diskussion Med utgångspunkt 
i En Rapport Om Knutby”. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, vol. 1, nr 1, januari 2023, s. 1–20, doi:10.58412/hyb.v1i1.10624.