Molin, Åsa. ”Lyriska kännetecken I Två Jeremiapredikningar: Utvärdering Av Ett 
homiletiskt Verktyg”. HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle 1, no. 1 (januari 24, 2023): 61–83. åtkomstdatum april 1, 2023. https://publicera.kb.se/hyb/article/view/10618.