[1]
Stenborg, P. 2002. Att gräva efter Europas skugga: Undersökningar av spansk kontaktperiod på boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina. In Situ Archaeologica. 3, (dec. 2002), 157–171. DOI:https://doi.org/10.58323/insi.v3.13597.