(1)
Axelsson, T. Falbygdens gånggrifter – Bevarande Och kunskapsförmedling. INSI 1998, 1, 49-62.