(1)
Sjögren, K.-G. Nya gånggriftsundersökningar På Falbygden. INSI 1998, 1, 85-101.