(1)
Axelsson, T.; Åkerberg, S. Djurparksarkeologi - Ett Nytt forskningsfält Inom Arkeologin. INSI 2003, 5, 59-78.