(1)
Orestad Sørgaard, K.; Back Danielsson, I.-M.; Fahlander, F.; Flohr Sørensen, T. Den Ontologiske Vendingen I Arkeologien: Ingen Fremtid for En Komparativ Vitenskap?. INSI 2015, 11, 99-121.