(1)
Stenborg, P. Att gräva Efter Europas Skugga: Undersökningar Av Spansk Kontaktperiod På boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina. INSI 2002, 3, 157-171.