Axelsson, T. (1998). Falbygdens gånggrifter – bevarande och kunskapsförmedling. In Situ Archaeologica, 1, 49–62. https://doi.org/10.58323/insi.v1.12664