Axelsson, T., & Strinnholm, A. (2003). Den neolitiska bärnstenen från centrala Västergötlands megalitgravar. In Situ Archaeologica, 5, 93–104. https://doi.org/10.58323/insi.v5.12718