Orestad Sørgaard, K., Back Danielsson, I.-M., Fahlander, F., & Flohr Sørensen, T. (2015). Den ontologiske vendingen i arkeologien: Ingen fremtid for en komparativ vitenskap?. In Situ Archaeologica, 11, 99–121. https://doi.org/10.58323/insi.v11.13255