Stenborg, P. (2002). Att gräva efter Europas skugga: Undersökningar av spansk kontaktperiod på boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina. In Situ Archaeologica, 3, 157–171. https://doi.org/10.58323/insi.v3.13597