Högberg, A., Alfsdotter, C., Dutra Leivas, I., Eboskog, M., Engström, E., Holtorf, C., Jonsson, K., Knutson, C., Smits, V., Svedin, M., & Söderström, U. (2022). Uppdragsarkeologiska möjligheter: Nya sätt att tänka om en samtidsverksamhet i en framtidsbransch. In Situ Archaeologica, 15, 5–30. https://doi.org/10.58323/insi.v15.8662