STENBORG, Per. Att gräva efter Europas skugga: Undersökningar av spansk kontaktperiod på boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina. In Situ Archaeologica, [S. l.], v. 3, p. 157–171, 2002. DOI: 10.58323/insi.v3.13597. Disponível em: https://publicera.kb.se/insi/article/view/13597. Acesso em: 16 juli. 2024.