Axelsson, Tony. 1998. ”Falbygdens gånggrifter – Bevarande Och kunskapsförmedling”. In Situ Archaeologica 1 (december):49-62. https://doi.org/10.58323/insi.v1.12664.