Sjögren, Karl-Göran. 1998. ”Nya gånggriftsundersökningar På Falbygden”. In Situ Archaeologica 1 (december):85-101. https://doi.org/10.58323/insi.v1.12670.