Axelsson, Tony, och Sofia Åkerberg. 2003. ”Djurparksarkeologi - Ett Nytt forskningsfält Inom Arkeologin”. In Situ Archaeologica 5 (december):59-78. https://doi.org/10.58323/insi.v5.12712.