Orestad Sørgaard, Kristine, Ing-Marie Back Danielsson, Fredrik Fahlander, och Tim Flohr Sørensen. 2015. ”Den Ontologiske Vendingen I Arkeologien: Ingen Fremtid for En Komparativ Vitenskap?”. In Situ Archaeologica 11 (december):99-121. https://doi.org/10.58323/insi.v11.13255.