Stenborg, Per. 2002. ”Att gräva Efter Europas Skugga: Undersökningar Av Spansk Kontaktperiod På boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina”. In Situ Archaeologica 3 (december):157-71. https://doi.org/10.58323/insi.v3.13597.