Axelsson, T. (1998) ”Falbygdens gånggrifter – bevarande och kunskapsförmedling”, In Situ Archaeologica, 1, s. 49–62. doi: 10.58323/insi.v1.12664.