Axelsson, T. och Åkerberg, S. (2003) ”Djurparksarkeologi - ett nytt forskningsfält inom arkeologin”, In Situ Archaeologica, 5, s. 59–78. doi: 10.58323/insi.v5.12712.